top of page

The Desk Idea Group

Public·7 members
Andrew Scott
Andrew Scott

Knigi Po Istorii Dzhaza Skachat ##HOT##1.Parkhomenko I. V. Izucheniye istorii dzhaza i estradnoy muzyki v uchrezhdeniyakh dopolnitel'nogo obrazovaniya detey (DMSH-DSHI) [Study of the history of jazz and pop music in institutions of additional education of children (children's music schools - children's art schools)]. Nauka i obrazovaniye: novoye vremya - Science and education: new time, 2014, no. 5 (5), pp. 273-276 (in Russian).
knigi po istorii dzhaza skachat

041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page